บอกเล่าเก้าสิบห้องสมุดฝากข่าวถึง ครูกศน.ทุกท่าน  นักศึกษา 
และประชาชนชาวหนอนหนังสือทั้งหลาย
ทางห้องสมุดมีโครงการ  book delivery ส่งความรู้สู่มือคุณ
เชิญสมัครเป็นบรรณารักษ์อาสา ได้นะคะ 
สนใจติดต่อสอบถาม
ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี โทร 02-581-5563
มีของขวัญของรางวัลด้วยค่ะ 
บอกข่าวถึงนักศึกษา กศน.ทุกคน 
เปิดภาคเรียน 1/2554 วันที่  14 พฤศจิกายน 2553
พบกันที่ ศูนย์การเรียนชุมชน ที่นักศึกษาสมัครเรียนนะคะ
และสำหรับนักศึกษาใหม่ทุกคน  ให้พบครู ศูนย์การเรียน
ตามที่นัดพบเพื่อชี้แจงเรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที่  31  ตุลาคม  2553 เวลา 09.00 น.

                                               ขอให้เรียนอย่างสนุกและมีความสุขนะจ๊ะ