ก่อนจะมาเป็นเรา

    ที่ตั้ง    ถนนเทศปทุม  ตำบลบางปรอก
               อำเภอเมืองปทุมธานี 
               จังหวัดปทุมธานี  12000
                (ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา)
           
โทรศัพท์    02-581-5563     โทรสาร  02-593-3778

เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์       08.30 - 19.00 น.
                     เสาร์ - อาทิตย์  08.30 - 16.30  น.

วันหยุด         วันหยุดนักขัตฤกษ์                         ประวัติห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี 

            ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี  ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๕  โดยอาศัยห้องพักชั้นล่างของโรงเรียนการช่างจังหวัดปทุมธานี  มีสภาพเป็นห้องแถวเล็ก ๆ กว้างประมาณ ๓ เมตร ยาว ๖ เมตรในระยะแรกไม่มีบรรณารักษ์ประจำ  ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีได้มอบให้ครูช่วยราชการการศึกษาผู้ใหญ่ทำหน้าที่บรรณารักษ์
            ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๕  กองการศึกษาผู้ใหญ่กรมสามัญศึกษา
ได้จัดงบประมาณเพื่อจ้างบรรณารักษ์  ในอัตราเดือนละ ๔๕๐  บาท
ต่อมาห้องสมุดได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่อาคารส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง
ซึ่งเช่าจากเทศบาล อาคารที่ทำการใหม่นี้ตั้งอยู่ระหว่าง  ศาลจังหวัดปทุมธานี
กับศาลากลางจังหวัดปทุมธานี(หลังเก่า)  เป็นอาคารที่เก่าและชำรุดทรุดโทรม
ทางจังหวัดจึงเสนอของบประมาณไปยังกรมสามัญศึกษา 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีออกเงินสมทบให้ครึ่งหนึ่งและอนุญาต
ให้ก่อสร้างในที่ดินราชพัสดุที่ห้องสมุดตั้งอยู่ ทางการอนุมัติเงินงบประมาณให้
ในปี พ.ศ.๒๕๑๙  จำนวน๓๒๗,๕๐๐  บาทรวมกับเงินที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทบอีก  ๓๒๗,๕๐๐  บาท รวมทั้งสิ้น  ๖๕๕,๐๐๐  บาท 
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ  วันที่  ๒  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๒๐